หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
LO
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
บัณฑิตน้อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าทอง
คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลท่าทอง
นายพัลลภ ลาทุม
นายกเทศมนตรีตำบลท่าทอง
เทศบาลตำบลท่าทอง : บริหารจัดการดี
มีการพัฒนาที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลท่าทอง
นายณัฐชัย อินทรรักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลท่าทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวท่าทอง
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลท่าทองขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการช่วงนี้ ให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิท-19 ขอบคุณคะ
 
 
  สถานที่ติดต่อ : กองคลัง เทศบาลตำบลท่าทอง
    เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
    โทรศัพท์:055-265-012
    โทรสาร:055-265-011
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีป้าย
พ.ร.บ.ภาษีป้าย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
แผนผังขั้นตอนและระยะการจัดเก็บภาษีป้าย
แผนผังขั้นตอนและระยะการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แผนผังขั้นตอนและระยะการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ และการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอัตราต่อสุขภาพ
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การรับชำระภาษีป้าย
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม 3,646,626 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10