หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
LO
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปี 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1-3 [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)