หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 เทศบาลตำบลท่าทองยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564)รอบ 12 เดือน   6 พ.ย. 2561 132
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าทอง ประจำปีงบประมาณ 2562   5 พ.ย. 2561 140
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงฐานะการเงินประจำปี2561   16 ต.ค. 2561 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปการอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร ปี 2559 - 2561   11 ต.ค. 2561 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าทอง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   5 ต.ค. 2561 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม   4 ต.ค. 2561 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงผลดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ2561   4 ต.ค. 2561 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่4ประจำปีงบประมาณ2561   4 ต.ค. 2561 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561   31 ก.ค. 2561 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี    11 ก.ค. 2561 65
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 13