หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 เทศบาลตำบลท่าทองยินดีต้อนรับ
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร  
 

เช้าวันนี้ เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลท่าทองได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ณ ห้องประชุมห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัสเอ็กซ์ตร้า สาขาท่าทอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุง-ประกอบอาหารได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้ประชาชนได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย และพัฒนาสถานประกอบกิจการให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ให้ผ่านเกรฑืการรับรองร้านป้ายร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food Good Test)

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 15.11 น. โดย คุณ โชคจุฑานันท์ บังดิษฐ์เดชาห์

ผู้เข้าชม 23 ท่าน