หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
เทศบาลตำบลท่าทองยินดีต้อนรับ
 

 
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลท่าทอง  ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี  ความกตัญญูกตเวทิคุณ  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  โดยการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ  คูคลอง  โดยการจำกัดวัชพืชและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่  เพื่อรักษาระบบนิเวศให้คูคลองมีสภาพสมบูรณ์  ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างคุ้มค่า  กิจกรรมปลูกต้นไม้  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และการบำรุงรักษาทำความสะอาดบริเวณศาสนสถาน  เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งยังปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความสำนึกรัก  ความสามัคคีและมีจิตสาธารณะในการทำกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2562 เวลา 11.23 น. โดย คุณ โชคจุฑานันท์ บังดิษฐ์เดชาห์

ผู้เข้าชม 65 ท่าน