หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
LO
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (link ด้านล่าง) [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
พจนานุกรมสมรรถนะ [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (พนักงานส่วนท้องถิ่น) ปี2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมินครั้งที่ 1/2563 (เมษายน) [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2562 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2561-2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)