หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 เทศบาลตำบลท่าทองยินดีต้อนรับ
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 8 อัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอดLED +ขั้วหลอด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]ซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถเอนกประสงค์ เลขครุภัณฑ์ 001-44-0002 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2562 ]ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 จำนวน 7.50 ลบ.ม.ซ่อมแซมถนน ม.8 ริ่มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2562 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กจ-2226 พล. 001-48-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) งบประมาณปี 2562 แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถ บว-5707 พล เลขครุภัณฑ์ 002-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน งานบริหารงานคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.พ. 2562 ]

   1      2      3      4     (5)     6      7      8