หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 เทศบาลตำบลท่าทองยินดีต้อนรับ
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 11 จากหนองตาพูนถึงเขตท่าโพธิ์ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กว้าง 4.00 ม. ยาว 283.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,132 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมูที่ 5 ซอยริมน้ำท่าทองตะวันตก 1/1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรพร้อมไหล่ทางไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.ม.) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2562 ]จ้างงานบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) เทศบาลตำบลท่าทอง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของนายบุณริกร คล้ายพัน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของนายเจริญศักดิ์ รีส้มซ่า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของนายกัมพล แขวงแย้ม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างบริการงานทั่วไป (งานทำความสะอาด) ของนางรำพึง มาทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างบริการงานทะเบียนราษฎร์ ของนางสาวกุลธิดา กลิ่นหอม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างบริการงานทะเบียนราษฎร์ ของนางเพ็ญสิณี บุญพวงตวงสิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างบริการงานติดตามประเมินผล ของนางสาวเกศกุลรัชย์ จันทร์สวย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13