หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลท่าทอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าทอง
 
 
news
เชิญเที่ยวงาน ชุมชนท่องเที่ยววิถีถิ่นเมืองท่าทอง ในวันที่ 1 ธ.ค.65 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดจุฬามณี ม. 2 ต.ท่าทอง
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชากรในเขตเทศบาล มีอาชีพที่สำคัญ ได้แก่ ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ผลไม้ และการเลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงปลาน้ำจืด เช่น ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย ปลาทับทิม การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปูนา เป็นต้น
 
ภูมิประเทศ
 
 
เทศบาลตำบลท่าทองตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 60% (ส่วนใหญ่อยู่สองฝั่งริมแม่น้ำน่าน) เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร 35% และมีพื้นที่ส่วนอื่น 5%
 
ภูมิอากาศ
 
   
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูร้อน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน
  ฤดูฝน ประมาณเดือนกรกฎาคม - กันยายน
  ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
     
ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีวัดจำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่ ได้แก่
  วัดจุฬามณี ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
  วัดศรีรัตนาราม (วัดจูงนาง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
  วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
  วัดหนองหัวยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
   
  วันสงกรานต์ เป็นประเพณีของชาวไทย มีการนำจัดขบวนเห่พระพุทธรูป เพื่อสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่เคารพนับถือในวันสงกรานต์ ตอนบ่ายจะมีการนำน้ำอบน้ำหอมไปสรงน้ำพระขอพรจากพระ และยกขบวนไปรดน้ำอวยพรและขอพรผู้ใหญ่ ตามขนบธรรมเนียมที่ได้ยึดถือกระทำสืบต่อกันมาซึ่งชาวตำบลท่าทอง จะยึดถือปฏิบัติเพื่อให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุเช่น กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้หลักผู้ใหญ่ ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเอง และให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เป็นต้น
    ลอยกระทง เป็นประเพณีที่คนไทยพุทธ ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณโดยรับมาจากพิธีของพราหมณ์เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณี ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ บูชาพระพุทธบาท ณ หาดทรายแม่น้ำนัมมทานทีประเทศอินเดีย เริ่มทำตั้งแต่ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลากโดยจัดประเพณีลอยกระทงในแต่ละวัด เป็นที่นิยมมากเพราะพระจันทร์เต็มดวง แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงามมาก และปัจจุบันคนไทยรวมทั้งประชาชนตำบลท่าทองได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อถือเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา และจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ ทั้งงานวัดรื่นเริงต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามของไทยสืบไป
    ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษาเป็นประเพณีที่กระทำกันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุจะต้องอยู่ประจำวัดตลอด 3 เดือนมาตั้งแต่โบราณกาลการหล่อเทียนเข้าพรรษานี้มีอยู่เป็นประจำ ทุกปี เพราะในระยะเข้าพรรษานี้พระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าเย็นและในการนี้จะต้องมีธูปเทียนจุดบูชาด้วย
    วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นสำคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์คือ เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา หรือออกจากพรรษาที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน
 
การศึกษาในชุมชน
 
     
การศึกษาระดับประถมวัย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
การศึกษาระดับประถมศึกษา
  โรงเรียนวัดจุฬามณี ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
  โรงเรียนวัดศรีรัตนารามฯ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
  โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
  โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
การศึกษาตามอัธยาศัย
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา7 จังหวัดพิษณุโลก
  โรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
   
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจำนวน 1 แห่ง
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในชุมชน
 
   
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 
การคมนาคม
 
   
ตำบลท่าทองมีเส้นทางหลักที่ผ่านไปสู่ ภาคเหนือ/ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ได้แก่
  ทางหลวงหมายเลข 117 เป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้เดินทางไปสู่จังหวัดทางภาคเหนือ เส้นทางนี้มีรถประจำทางของท้องถิ่นผ่านไปยังตำบลอื่นๆ และรถประจำทางสายหลักที่เดินทางไปยังอำเภอและจังหวัดอื่นๆ หลายจังหวัดผ่านเส้นทางนี้
  ทางหลวงหมายเลข 126 เป็นถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก เพื่อเดินทางไปยังภาคเหนือผ่านทางจังหวัดสุโขทัย
    ถนนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล ได้แก่
      ถนนลาดยาง จำนวน 15 สาย
      ถนน คสล. จำนวน 167 สาย
      ถนนหินคลุก จำนวน 17 สาย
      ถนนลูกรัง จำนวน 12 สาย
      ถนนดิน จำนวน 5 สาย
 
แหล่งน้ำ
 
   
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  แม่น้ำน่าน
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ระบบประปาหมู่บ้าน
 
ไฟฟ้าในชุมชน
 
   
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
ประปาในชุมชน
 
 
เทศบาลตำบลท่าทอง มีกิจการประปาที่อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการบริหารกิจการ และบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน และมีประปาที่เป็นกิจการของเทศบาลตำบลท่าทอง อีก 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 15 แห่ง นอกจากนี้ยังมีประปาส่วนภูมิภาค เขต 10 (หน่วยบริการบางระกำ) ให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าทองบางส่วนด้วย
 
การสื่อสารในชุมชน
 
       
ปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าทอง ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ สำหรับสถานที่ราชการ ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
  บริการรับ - ส่ง พัสดุ (เอกชน) 8 แห่ง
    บริษัท แฟลชเอ็กเพรส ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
    บริษัท อินเตอร์เอ็กเพรสโลจิสติกส์จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
      บริษัท นิ่มเอ็กเพรส สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
      บริษัท เคอร์รี่ เอ็กเพรส จำกัด(ปั้ม ปตท.) ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
      บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้น จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
      บริษัท สหะทิพย์ทอง จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
      บริษัท เอ็นทีซี จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
      บริษัท ชินราช ดี.ซี.จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
    บริษัทไปรษณีย์ไทย (เอกชน) (ห้างโลตัส เอกตร้า ท่าทอง) 1 แห่ง
    มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านครบทั้ง 11 หมู่บ้าน
    มีบริการอินเตอร์เน็ต (WIFI) ไม่คิดค่าบริการ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทอง
    เน็ตประชารัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้บริการอินเตอร์เน็ตไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
      ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลท่าทอง บริเวณพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อไซ่ วัดศรีรัตนารามฯ (วัดจูงนาง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
      บริเวณอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
      บริเวณวัดหนองหัวยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
      บริเวณอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน
 
           
  ร้านอาหาร ร้านขายของชำ จำนวน 213 แห่ง
  โรงแรม จำนวน 3 แห่ง
    โรงแรม ท่าทองรีสอร์ท หมู่ที่ 1      
    โรงแรมไฮเวย์ รีสอร์ท หมู่ที่ 10      
    โรงแรมวัฒนชัย หมู่ที่ 11      
  บ้าน อพาร์ทเม้นท์ อาคารสถานที่ให้เช่า จำนวน 61 แห่ง
  ร้านเสริมสวย จำนวน 18 แห่ง
  อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ประดับยนต์ จำนวน 37 แห่ง
  โรงงาน จำนวน 6 แห่ง
  โกดังรับส่งสินค้า จำนวน 9 แห่ง
  ธนาคาร (ในห้างโลตัส เอ็กตร้า ท่าทอง) จำนวน 5 แห่ง
  สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 5 แห่ง
  ห้างสรรพสินค้า จำนวน 1 แห่ง
  ตลาดสด (เอกชน) จำนวน 3 แห่ง
 
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลท่าทอง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-589-4429
เทศบาลตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-265-012 โทรสาร : 055-265-011
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลท่าทอง
จำนวนผู้เข้าชม 6,284,597 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10