หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลท่าทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าทอง
 
 
news
เทศบาลตำบลท่าทองยินดีต้อนรับ
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชากรในเขตเทศบาล มีอาชีพที่สำคัญ ได้แก่ ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ผลไม้ และการเลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงปลาน้ำจืด เช่น ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย ปลาทับทิม การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปูนา เป็นต้น
 
ภูมิประเทศ
 
 
เทศบาลตำบลท่าทองตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 60% (ส่วนใหญ่อยู่สองฝั่งริมแม่น้ำน่าน) เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร 35% และมีพื้นที่ส่วนอื่น 5%
 
ภูมิอากาศ
 
   
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูร้อน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน
  ฤดูฝน ประมาณเดือนกรกฎาคม - กันยายน
  ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
     
ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีวัดจำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่ ได้แก่
  วัดจุฬามณี ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
  วัดศรีรัตนาราม (วัดจูงนาง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
  วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
  วัดหนองหัวยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
   
  วันสงกรานต์ เป็นประเพณีของชาวไทย มีการนำจัดขบวนเห่พระพุทธรูป เพื่อสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่เคารพนับถือในวันสงกรานต์ ตอนบ่ายจะมีการนำน้ำอบน้ำหอมไปสรงน้ำพระขอพรจากพระ และยกขบวนไปรดน้ำอวยพรและขอพรผู้ใหญ่ ตามขนบธรรมเนียมที่ได้ยึดถือกระทำสืบต่อกันมาซึ่งชาวตำบลท่าทอง จะยึดถือปฏิบัติเพื่อให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุเช่น กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้หลักผู้ใหญ่ ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเอง และให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เป็นต้น
    ลอยกระทง เป็นประเพณีที่คนไทยพุทธ ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณโดยรับมาจากพิธีของพราหมณ์เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณี ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ บูชาพระพุทธบาท ณ หาดทรายแม่น้ำนัมมทานทีประเทศอินเดีย เริ่มทำตั้งแต่ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลากโดยจัดประเพณีลอยกระทงในแต่ละวัด เป็นที่นิยมมากเพราะพระจันทร์เต็มดวง แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงามมาก และปัจจุบันคนไทยรวมทั้งประชาชนตำบลท่าทองได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อถือเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา และจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ ทั้งงานวัดรื่นเริงต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามของไทยสืบไป
    ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษาเป็นประเพณีที่กระทำกันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุจะต้องอยู่ประจำวัดตลอด 3 เดือนมาตั้งแต่โบราณกาลการหล่อเทียนเข้าพรรษานี้มีอยู่เป็นประจำ ทุกปี เพราะในระยะเข้าพรรษานี้พระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าเย็นและในการนี้จะต้องมีธูปเทียนจุดบูชาด้วย
    วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นสำคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์คือ เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา หรือออกจากพรรษาที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน
 
การศึกษาในชุมชน
 
     
การศึกษาระดับประถมวัย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
การศึกษาระดับประถมศึกษา
  โรงเรียนวัดจุฬามณี ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
  โรงเรียนวัดศรีรัตนารามฯ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
  โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
  โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
การศึกษาตามอัธยาศัย
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา7 จังหวัดพิษณุโลก
  โรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
   
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจำนวน 1 แห่ง
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในชุมชน
 
   
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 
การคมนาคม
 
   
ตำบลท่าทองมีเส้นทางหลักที่ผ่านไปสู่ ภาคเหนือ/ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ได้แก่
  ทางหลวงหมายเลข 117 เป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้เดินทางไปสู่จังหวัดทางภาคเหนือ เส้นทางนี้มีรถประจำทางของท้องถิ่นผ่านไปยังตำบลอื่นๆ และรถประจำทางสายหลักที่เดินทางไปยังอำเภอและจังหวัดอื่นๆ หลายจังหวัดผ่านเส้นทางนี้
  ทางหลวงหมายเลข 126 เป็นถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก เพื่อเดินทางไปยังภาคเหนือผ่านทางจังหวัดสุโขทัย
    ถนนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล ได้แก่
      ถนนลาดยาง จำนวน 15 สาย
      ถนน คสล. จำนวน 167 สาย
      ถนนหินคลุก จำนวน 17 สาย
      ถนนลูกรัง จำนวน 12 สาย
      ถนนดิน จำนวน 5 สาย
 
แหล่งน้ำ
 
   
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  แม่น้ำน่าน
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ระบบประปาหมู่บ้าน
 
ไฟฟ้าในชุมชน
 
   
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
ประปาในชุมชน
 
 
เทศบาลตำบลท่าทอง มีกิจการประปาที่อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการบริหารกิจการ และบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน และมีประปาที่เป็นกิจการของเทศบาลตำบลท่าทอง อีก 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 15 แห่ง นอกจากนี้ยังมีประปาส่วนภูมิภาค เขต 10 (หน่วยบริการบางระกำ) ให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าทองบางส่วนด้วย
 
การสื่อสารในชุมชน
 
       
ปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าทอง ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ สำหรับสถานที่ราชการ ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
  บริการรับ - ส่ง พัสดุ (เอกชน) 8 แห่ง
    บริษัท แฟลชเอ็กเพรส ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
    บริษัท อินเตอร์เอ็กเพรสโลจิสติกส์จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
      บริษัท นิ่มเอ็กเพรส สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
      บริษัท เคอร์รี่ เอ็กเพรส จำกัด(ปั้ม ปตท.) ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
      บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้น จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
      บริษัท สหะทิพย์ทอง จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
      บริษัท เอ็นทีซี จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
      บริษัท ชินราช ดี.ซี.จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
    บริษัทไปรษณีย์ไทย (เอกชน) (ห้างโลตัส เอกตร้า ท่าทอง) 1 แห่ง
    มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านครบทั้ง 11 หมู่บ้าน
    มีบริการอินเตอร์เน็ต (WIFI) ไม่คิดค่าบริการ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทอง
    เน็ตประชารัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้บริการอินเตอร์เน็ตไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
      ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลท่าทอง บริเวณพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อไซ่ วัดศรีรัตนารามฯ (วัดจูงนาง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
      บริเวณอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
      บริเวณวัดหนองหัวยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
      บริเวณอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน
 
           
  ร้านอาหาร ร้านขายของชำ จำนวน 213 แห่ง
  โรงแรม จำนวน 3 แห่ง
    โรงแรม ท่าทองรีสอร์ท หมู่ที่ 1      
    โรงแรมไฮเวย์ รีสอร์ท หมู่ที่ 10      
    โรงแรมวัฒนชัย หมู่ที่ 11      
  บ้าน อพาร์ทเม้นท์ อาคารสถานที่ให้เช่า จำนวน 61 แห่ง
  ร้านเสริมสวย จำนวน 18 แห่ง
  อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ประดับยนต์ จำนวน 37 แห่ง
  โรงงาน จำนวน 6 แห่ง
  โกดังรับส่งสินค้า จำนวน 9 แห่ง
  ธนาคาร (ในห้างโลตัส เอ็กตร้า ท่าทอง) จำนวน 5 แห่ง
  สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 5 แห่ง
  ห้างสรรพสินค้า จำนวน 1 แห่ง
  ตลาดสด (เอกชน) จำนวน 3 แห่ง
 
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลท่าทอง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-589-4429
เทศบาลตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-265-012 โทรสาร : 055-265-011
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลท่าทอง
จำนวนผู้เข้าชม 7,072,782 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10